Tạo bản tóm tắt tự động

Ngày nay, hầu hết các vấn đề được tìm thấy trực tuyến thường được giải thích trong các bài viết dài và đôi khi mơ hồ khiến cho việc trích xuất các sự kiện quan trọng từ các bài viết như vậy trở nên khó khăn và tốn thời gian.

Tóm tắt tự động

Để tóm tắt một cách hiệu quả bất kỳ văn bản nào, bạn cần chọn các chi tiết rất cần thiết để giảm độ dài của nó nhưng vẫn duy trì việc đọc dễ dàng. Nếu các bản tóm tắt được thực hiện trực tuyến, việc áp dụng các tính năng công nghệ và phần mềm nhất định là hoàn toàn phù hợp.

Phương pháp thực hiện tóm tắt tự động

Có hai cách tiếp cận tóm tắt một văn bản là:

Tóm tắt bằng trích xuất

Trong phương pháp tóm tắt này, các từ thiết yếu trong một văn bản được trích xuất và kết hợp lại với nhau để tạo thành một phiên bản ngắn gọn của văn bản chính. Phương pháp làm cho bản tóm tắt hoạt động giống như một cây bút đánh dấu. Nó nhấn mạnh các phần quan trọng của văn bản và sau đó giữ lại chúng cho văn bản rút gọn.

Tóm lại, văn bản tóm tắt thường bao gồm các từ và cụm từ được nhấn mạnh cũng như các từ được lặp lại và thường xuyên sử dụng.

Tuy nhiên, nhược điểm chính của phương pháp tóm tắt văn bản này là phần trích xuất có thể không phải lúc nào cũng có câu đúng ngữ pháp và đôi khi có thể khó hiểu.

Tóm tắt bằng trừu tượng

Tóm tắt bằng cách trừu tượng là một phương pháp tóm tắt tạo ra các phiên bản ngắn gọn của văn bản với kết quả rất giống với tóm tắt được thực hiện bởi mọi người. Điều này là do một công nghệ phức tạp hơn được áp dụng trong việc tóm tắt.

Trong phương pháp tóm tắt văn bản này, các từ và cụm từ quan trọng không chỉ được nhấn mạnh và trích xuất, chúng còn được xử lý và đôi khi được viết lại bằng các từ hoặc cụm từ mới nhưng tương tự. Phần mềm được sử dụng để thực hiện loại tóm tắt này còn được gọi là trình tạo tóm tắt vì chúng tạo ra các từ mới cho văn bản.

Một tính năng thú vị khác của phương pháp tóm tắt này là cấu trúc ngữ pháp của các câu mới thường rất chính xác vì các từ mới thường được tạo ra phù hợp với ngữ cảnh được sử dụng.

Trong hai cách mà chúng ta có thể tóm tắt một văn bản, phương pháp tóm tắt bằng cách trừu tượng tạo ra một bản tóm tắt dễ chấp nhận hơn vì tóm tắt dựa trên toàn bộ văn bản gốc và có cấu trúc tốt.

Tuy nhiên, trừu tượng là một cách tiếp cận tốt hơn để tóm tắt, nó được biết đến với kết quả không nhất quán vì nó có thể đưa ra các tóm tắt khác nhau của cùng một văn bản tại các thời điểm khác nhau. Tuy nhiên, nhiều công việc đang được thực hiện trong lĩnh vực này để cải thiện tính nhất quán của các bản tóm tắt thông qua phương pháp này.

Tầm quan trọng của việc tóm tắt văn bản tự động

  • Nó tiết kiệm thời gian nghiên cứu vì các bản tóm tắt có thể được đọc thay vì các văn bản dài hơn ban đầu lúc tìm kiếm.
  • Các nhà phân tích kinh doanh có thể tối đa hóa thời gian bằng cách sử dụng các công cụ tóm tắt tự động để khám phá tài liệu nào nên đọc và tài liệu nào nên bỏ qua.
  • Với công cụ tóm tắt văn bản tự động, sinh viên và những học giả có thể dễ dàng tạo ra các tóm tắt cho công việc và dự án nghiên cứu của họ
  • Nó rút ngắn thời gian cần thiết để đọc văn bản trong mọi lĩnh vực.